Bestillingskjema TV-pakkar

Dette har du valgt…


Mesh ruter­sys­tem som sik­rar god dek­ning i busta­den din. 
Der­som du ikkje har høyrt om det så treng du det nok ikkje! 

Totalpris per månad: ‚- mnd.

I til­legg kjem etab­le­rings­kost­na­da­ne (ein­gongs­sum) for dei respektive ele­men­ta i bestillinga.


Kundedata

Til info:

Alle pri­sar der vi ikkje nem­ner anna, er opp­gitt pr månad og er inklu­dert mva.

Ved til­sen­ding av papir­fak­tu­ra kjem det eit fak­tu­ra­ge­byr på kr 49. Vel ein fak­tu­ra på e‑post og auto­giro eller eFak­tu­ra fell det­te geby­ret bort. Du opp­ret­tar e‑faktura/avtalegiro direk­te i nett­ban­ken din.

Spar 49,- pr mnd ved fak­tu­ra pr e‑post