Kvinne som skriv på ein datamaskin

Bestillingskjema TV-pakkar

Dette har du valgt…


Mesh ruter­sys­tem som sikrar god dekn­ing i bus­taden din. 
Der­som du ikkje har høyrt om det så treng du det nok ikkje! 

Totalpris per månad: ‚- mnd.

I til­legg kjem etab­ler­ingskost­nadane (ein­gongssum) for dei respek­tive ele­men­ta i bestillinga.


Kundedata

Til info:

Alle pris­ar der vi ikkje nem­n­er anna, er oppgitt pr månad og er inklud­ert mva.

Ved tilsend­ing av papir­fak­tu­ra kjem det eit fak­turage­byr på kr 49. Vel ein fak­tu­ra på e‑post og auto­giro eller eFak­tu­ra fell dette gebyret bort. Du oppret­tar e‑faktura/avtalegiro direk­te i net­tbanken din.

Spar 49,- pr mnd ved fak­tu­ra pr e‑post