Vi har motteke
45 av totalt
110
…nød­ven­di­ge bestil­lin­gar for etab­le­ring av fib­er­nett på Baug­s­tran­da, Skor­po og Snils­tveit­øy.
Saman­lik­na med rei­sa i Rin­ge­nes Her­re er vi komen til Klø­ven­dal. Her vert Bror­ska­pet dan­na og vi får ein semi­kon­ge, ein alv og ein dverg med som føl­ge­sve­ner.