Telefoni for privatkundar

Vi tilbyr tre ulike telefoniprodukt:

Telefon Lokal – ring gratis til alle Kvinnherad Breiband sine fasttelefon kundar.

Telefon Nasjonal – ring gratis til alle fasttelefonar i Noreg.

Telefon Global – ring gratis til fasttelefon til Vest Europa, USA, Canada, Thailand, Singapore, Litauen, Estland og Latvia.
I tillegg får du 200 ringeminuttar til mobil i Noreg inkludert.

No er det billeg å ringja!

Månadsprisen inkluderer også abonnementsavgifta.

Telefonapparata i huset koplast til heimesentralen og fungerer på same måte som før. Du beheld ditt gamle nummer (eller får nytt nummer av oss), og alle tenester du er vane med frå før vil du etterkvart også finne i vår telefoniløysing.

Hugs at vår telefoniløysing vil erstatte din fasttelefon slik at du slepp abonnementsavgifta frå din fasttelefonleverandør.

ProduktEingangssumMånadssumPris 1. årPris 2. år
Telefoni lokalkr 250kr 39kr 718kr 468
Telefoni nasjonal 1 linjekr 250kr 139kr 1918kr 1668
Telefoni nasjonal 2 linjerkr 250kr 178kr 2386kr 2136
Telefon global kr 250kr 199kr 2638kr 2388

Hvis du ikkje er kunde hos Kvinnherad Breiband finn du bestillingsskjema her: Bestillingsskjema for privatkundar
 allerede er kunde hos Kvinnherad Breiband kan du bestilla telefoni som tilleggsteneste her: Bestilling av tilleggstenester 

Samtalepriser telefoni

Prisar for private er inkl. mva.

Breibandtelefoni krev analoge telefonapparat. Dette tydar at dei som nyttar ISDN telefonar i dag må byta ut disse med analoge apparat.
Telefonitenesta er ei tilleggsteneste som vi tilbyr våre internettkundar. Seier ein opp internettenesta og vil behalda telefoni kjem det eit ekstra administrasjonsgebyr på kr 100 i tillegg på fakturaen.

Bestillingsskjema finn du her