Internett

Kvinnherad Breiband kan levere fleire tenester som Internett, TV, telefoni og betalingstenester til ca 99 % av husstandar og bedrifter i Kvinnherad kommune.

Fiber – raskere internett
Med fiber frå Kvinnherad Breiband får du lynraskt internett – så raskt at store filer blir lasta ned på få sekund. Du er online heile døgeret og du kan surfa så mykje du vil utan av det kostar deg noko ekstra.
Det blir noko heilt nytt å lagra og senda bilder. Ferieminner kan delast med familie og vener på sekund. Og du treng ikke venta lenge på å lasta ned bilder du sjølv mottek, eller musikk du vil høyra på.
Internett har forandra seg enormt den siste tida, og stadig større filer blir sendt over nettet. Vi brukar internett og vår eigen pc meir og meir som ein underhaldningsboks på lik linje med stereoanlegget og TV-apparatet. Dette krev endå meir av internettsambandet ditt. Sørg for at du har det beste til deg og din familie!
Med Kvinnherad Breiband kan fleire pc-ar vere på nettet samstundes, og husstanden får opptil fem e-postadresser gratis. Sikkerheten er særs god – brannmur og e-postsluse er inkludert.

Prisar Internett tenester 

ProduktEtableringEtablering ved eksisterande installasjonMånadsprisPris 1. årPris 2. år
Fiber normal (50/50 mbps)kr 3950kr 500kr 499kr 9938kr 5988
Fiber medium (75/75 mbps)kr 3950kr 500kr 599kr 11138kr 7188
Fiber large (100/100 mbps)kr 3950kr 500kr 649kr 11738kr 7788
Fiber XL1 (200/200 mbps)kr 3950kr 500kr 749kr 12938kr 8988
Fiber XL2 (400/400 mbps)kr 3950kr 500kr 1049kr 16540kr 12588
Fiber XL3 (1000/1000 mbps)kr 3950kr 500kr 1599kr 23138kr 19188
Fiber Fritid (15/15 mbps)Eingongssum for fiber i etablert anlegg (månadspris som fiber 100/150/200/400/800/2000/Fritid - kjem i tillegg)kr 4950kr 500kr 399kr 9738kr 4788
Eingongssum for fiber i etablert anlegg for eksisterande breibandskundar (månadspris for ulike produkt som fiber normal/medium/large/XL1/XL2/XL3/Fritid-kjem i tillegg)kr 500kr 500
Eingongssum for fiber i etablert anlegg for allereie aktive breibandskundar (månadspris for ulike produkt som fiber normal/medium/large/XL1/XL2/XL3/Fritid-kjem i tillegg)kr 250kr 250

Alle internettabonnement har ei bindingstid på 12 månadar. Deretter ei oppseiingstid på 1 månad frå siste dag i oppseiingsmånaden.  Seier ein opp internettabonnement og vel å behalda TV og/eller telefon kjem det eit administrasjonsgebyr på kr 100 i tillegg pr månad. Fritids abonnement føreset at bustad er registrert som fritidsbustad og at bustad ikkje vert nytta for utleige/næring.

Bestillingsskjema finn du her.