Bestilling

Bestilling - Bedrift

 • Internett

 • Der det ikkje allereie er fiber på staden vil det normalt koma eit anlaggsbidrag i tillegg. Pris for dette kan avtalast på førehand.
 • Fiber er ikkje bygd ut over alt. Sjå eigen side kor vi kan levera fiber (sida er førebels ikkje komplett).
 • For internett gjeld bindingstid på 12 månader.
 • Tilleggstenester

  Alle tilleggstenester føreset at ein har internetteneste basert på fiber
 • Telefoni

 • Har ein ISDN telefon, så må denne bytast til analog telefon.
 • All telefoni har ei bindingstid ut månaden denne bli sagt opp.
 • TV for bedrifter

  Etablering TV alle bedriftstypar kr 792
 • Betalingsterminal

 • All kommunikasjon mot NETS blir i dag utført over internett og krev ingen ekstra teneste frå Kband.
 • Alle prisar er oppgjevne utan moms.
 • Felt merka med * må fyllast ut.