Bestilling - tilleggstenester

 • Bestilling av tilleggstenester

  Bruk dette skjemaet om du allereie er kunde hjå Kvinnherad Breiband og ynskjerå bestille fleire av våre produkt og tilleggstenester!
 • Kundedata

 • Internett

  I nokre tilfeller føreset vi bridgemode på heimesentral for å oppnå bestilt bandbreidde og at kunden sjølv opprettar og er ansvarleg for eigen brannmur.

  Fiber XL1, XL2, XL3 osv. føreset at det er teknisk løyseleg i det området der bestillar bur.

  Etablering: kr 0,-

 • E-post

  E-post tenesta hjå Kvinnherad Breiband har ein lagringskapasitet på 1 GIG. Dersom du ynskjer å auke denne har vi ulike prisalternativ.
 • TV

  Hugs at du også enkelt kan bestille nye, bytte og endre TV-pakkar direkte på din TV ved å trykka på fjernkontrollen. Du får då tilgang til dei nye kanalane umiddelbart.
  Etablering TV kr 0.
 • Price: Kr 49,00 Quantity:
 • Price: Kr 99,00 Quantity:
 • Telefoni - lokal, nasjonal og global

  Etablering kr 250,- kr per nummer.

  Ny! Telefon Lokal - ring gratis til alle Kvinnherad Breiband sine fasttelefon kundar.

  Telefon Nasjonal - ring gratis til alle fasttelefonar i Noreg.

  Ny! Telefon Global - ring gratis til fasttelefon til Vest Europa, USA, Canada, Thailand, Singapore, Litauen, Estland og Latvia. I tillegg får du 200 ringeminuttar til mobil i Noreg inkludert.
 • Felt merket med * må fylles ut