Bestilling - tilleggstenester

 • Bestilling av tilleggstenester/endring av abonnement

  Bruk dette skjemaet om du allereie er kunde hjå Kvinnherad Breiband og ynskjer å bestille fleire av våre produkt og tilleggstenester!
 • Kundedata

 • Internett

  I nokre tilfeller føreset vi bridgemode på heimesentral for å oppnå bestilt bandbreidde og at kunden sjølv opprettar og er ansvarleg for eigen brannmur.

  Fiber XL1, XL2, XL3 osv. føreset at det er teknisk løyseleg i det området der bestillar bur.

  Etablering: kr 0.

 • NYHET! KB TRÅDLAUST

  NYHET! Dersom du har Fiber Normal (50/50 mbps) får du fiber XL1 (200/200 mbps), Fiber Medium (75/75 mbps) får du fiber XL2 (400/400 mbps) og Fiber Large (100/100) får du 1000/1000 mbps nettfart inkludert i 12 månader utan ekstra kostnad.

  * NB! Etablering: kr 1490 for leige og bindingstid på 12 månader.
  Vi tilbyr KB TRÅDLAUST utstyr som leige med support. Montør/teknisk personell tar ansvar for oppmontering av utstyr, etter avtale med kunde. Normal levering 2 - 8 virkedagar. Ein forutsetning for leveranse er at Kvinnherad Breiband kan levere tenesta der du bur.

 • TV

  Hugs at du også enkelt kan bestille nye, bytte og endre TV-pakkar direkte på din TV ved å trykka på fjernkontrollen. Du får då tilgang til dei nye kanalane umiddelbart.
  Get Grunnpakke har 12 faste kanalar, Stingray Music, digital radio, lokal-TV, Matkanalen og norske storfilmar. 50 fleXipoeng til å velge kanalar og straumetenester. TV på alle einingar; på din TV, Mac/PC, AppleTV, mobil og nettbrett. Vel du Get Familie får du heime 110 fleXipoeng. Alle tv-pakkane har ei bindingstid på 12 månader. Etablering TV kr 0.
 • Price: Kr 49,00 Quantity:
  GetboX forutset oppgradering til ny TV-plattform kr. 990,-. Med ny tv platform kan du ynskje den nye tv-kvardagen velkomen inn i heimen. NYHET! Dersom du har Fiber Normal (50/50 mbps) får du fiber XL1 (200/200 mbps), Fiber Medium (75/75 mbps) får du fiber XL2 (400/400 mbps) og Fiber Large (100/100) får du 1000/1000 mbps nettfart inkludert i 12 månader utan ekstra kostnad.
  Merk deg at du allereie har tilgang til alle program som har gått på dei mest populære kanalane dei sju siste dagane, når det passar deg (utan Get skylagring)! Dersom du ynskjer full fleksibilitet til å ta opp/sjå tv akkurat når det passar deg kan vi trygt anbefale deg Get skylagring.
 • E-post

  E-post tenesta hjå Kvinnherad Breiband har ein lagringskapasitet på 1 GIG. Dersom du ynskjer å auke denne har vi ulike prisalternativ.
 • Telefoni - lokal, nasjonal og global

  Etablering kr 250,- kr per nummer.

  Ny! Telefon Lokal - ring gratis til alle Kvinnherad Breiband sine fasttelefon kundar.

  Telefon Nasjonal - ring gratis til alle fasttelefonar i Noreg.

  Ny! Telefon Global - ring gratis til fasttelefon til Vest Europa, USA, Canada, Thailand, Singapore, Litauen, Estland og Latvia. I tillegg får du 200 ringeminuttar til mobil i Noreg inkludert.
 • Felt merket med * må fylles ut