Trådlaust nett

Anbefalingar, tips og veiledning ved oppsett av trådlaus nettverk

Kva skiller lett og tung bruk av internett?

Lett versus tyngre applikasjonar.
Døme på lette applikasjonar (“lett” bruk av nett) kan vere vanleg surfing og å høyre på musikk. Tyngre applikasjonar kan vere videostreaming som Netflix, andre videotenester og speling (det krev meir båndbreidde).

Viss du har WLAN (trådlaust nett) frå Kvinnherad Breiband (Tilgin boks) er den kun beregna på lettare bruk og er ikkje laga for mange brukarar med tung bruk.
Viss du treng betre WLAN (trådlaust) utstyr finn du ein oppdatert oversikt over bra utstyr på dinside.no: Slik velger du rett trådlaus ruter(13. des 2014): les meir her.

Utfordringar med trådlaust nettverk

Du kan måla hastigheten på ditt nett ved å gå inn på www.nettfart.no. Dei har også ei veiledning til korleis du skal få best hastighet: les meir her.

Ved å bruke trådlaust nettverk i staden for kabel, kan du oppleve noko varierande hastighet. Dette er fordi andre trådlause element kan påvirke signala.

Signalstyrken kan også reduserast viss det er mange hindringar i mellom ruteren og datamaskinen, som for eksempel tjukke murvegger, piper, og liknande.

Hvis du opplev dårleg signalstyrke kan du forsøke å flytte på ruteren og sørge for mest mogleg fri sikt mellom ruter og pc, for eksempel ved å montere ruteren på en vegg.

Dinside.no har nyleg laga ein artikkel om korleis du kan forlenga rekkevidda på det trådlause nettverket (22. okt 2014): les meir her.

Ved feil på trådlaust nettverk

Viss du av ein eller anna grunn har problem med WLAN (trådlaust nett), kan du prøva disse tinga:

Sjekk at heimesentral/router er påslått.

  • Hvis lampene på heimesentral/router ikke lyser, sjekk at strømkabelen er rett tilkobla.
  • Slå heimesentral/router av og på. Vent nokre minutter til det har startet opp igjen, sjekk om du er på nett.

Sjå om WLAN/trådløs-lampen på modemet lyser.

  • Lampen skal lyse grønt. Lyser den ikkje, trykk på WLAN/trådlaus-knappen (grønn knapp oppe til høgre på tilgin-boksen) til den begynner å lyse.

Mange bærbare pc-er har en egen knapp/bryter for å skru av og på trådlaus funksjon.

  • Sjekk at denne er skrudd på.- Kor knappen/brytaren sitt varierar frå maskin til maskin.

Sjekk om det er kjente feil på nettet i ditt område, eller send oss ei feilmelding.

Nokre trådlaust utstyr som er levert av Elkjøp og Expert kan sjå ved å trykke på linkane under:

Elkjøp

Expert

Snakk også med fagfolk i butikken, dei har erfaring frå ulikt trådlaust utstyr.

Lukka til!