TV for privatkundar

TV består av ein unik interaktiv TV portal med mange nyttige tenester

TV underhaldning vil aldri bli som før!

Med Kvinnherad Breiband får du tv med krystallklare bileter, tilgang til ca 150 tv-kanaler, HDTV, klart for digitale sendingar, filmleige, PVR, interaktiv tv-portal og mykje meir.

Digital TV i samarbeid med GET.
Den interaktive tv-portalen, eller startsida, er ein av dei mest enkle og oversiktelige inngangsportane til tv-gleder som du kan tenkja deg.

Du vel dine eigne kanalar med basis i kanalpakkane “Start”, “Familie” og “Underhaldning”. Les meir om val av kanalpakker her

testebilde2

Filmleige – leig film når du vil
Det er mange måtar å leige film på, hos oss er det både lettvint og praktisk. Trykk på filmknappen på fjernkontroll, og få tilgong til 5000 filmar rett frå sofaen.
Med direkteavtalar, får vi prioritert tilgang til dei beste filmane fra Warner Bros, Buena Vista inkludert Walt Disney, Sandrew Metronome, Scanbox og Hollywood Film nordisk film. Det gjer at vårt utval av filmar blir stadig større og betre.

FIlmleige 5000 kanalar

PVR (Opptaksteneste) 
Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon, kalt PVR (Personal Video Recorder) er ei unik og populær teneste. Med den i hus kan du ta opp eit TV-program samstundes som du ser på eit anna program, og ikkje minst, du kan ta ein pause frå TV, enten det er Barne-TV eller Dagsrevyen, utan å gå glipp av eit einaste sekund!

PVR er eit stort framsteg i den digitale tv-verda. Moglegheitene er mykje større enn med ein tradisjonell dvd-spelar, for ikke å snakke om ein VHS-spelar.

Opptakstenesta krev eigen dekodar med opptaksfunksjon, ein såkalla Get Box II.

Get box II

Her finn du bestillingsskjema!

Sjå kanalpakkeoversikta her

Brukarveiledning TV

TV tenesta er ei tilleggsteneste som vi tilbyr alle våre internett kundar.
Seier ein opp internettenesta og vil behalda TV kjem det eit ekstra administrasjonsgebyr på kr 100 i tillegg på fakturaen.

Prisar for private er inkl. mva.

Prisar TV

KanalpakkeEtableringMånadsprisPris første årPris 2. år
GET grunnpakke v/leige av 1 mikro dekodar499,-498,-6475,-5976,-
GET Grunnpakke v/leige av 1 get box II dekoder 499,-577,-7423,-6924,-
For øvrige prisar sjå prisar privatkundar eller bestillingsskjema