Prisliste for privatkundar

Generelle forbrukarrettar.

Som privatperson har du rettar knytta til angrerett ved bestilling og høve til å nytta ‘brukarklagenemnda for elektronisk kommunikasjon’ for handsaming av tvistar med tilbydar.

Brukarklagenemnda for elektronisk kommunikasjon:
Opprettelsen: Brukerklagenemnda blei oppretta 1. februar 2006 etter avtale mellom ekomtilbydere og Forbrukerrådet på bakgrunn av EUs direktiv om universelle tenester og forbrukerrettigheitar art. 34. Fra 15. januar 2008 blei alle tilbydarar pliktige å la nemnda behandla tvistar.

Nemnda sitt formål: Brukerklagenemnda skal sikra ei rimeleg, rettferdig og hurtig behandling av tvistar mellom brukarar og tilbydere av ekomtenester.

For at nemnda skal kunna behandla ei klage, er det ein føresetnad at du fyrst har forsøkt å løysa tvisten med tilbydar på eiga hand. Viss selskapet avsleg di klage, eller ikkje svarar innan tre veker, kan du anke deira avgjersle til Brukerklagenemnda.

Tilgang til klageskjema finn du her

Angrerett:
Etter angrefristlova kan forbrukar gå frå avtalen utan å oppgje nokon grunn innan 14 dagar etter at dei opplysningane som krevst med heimel i angrerettlovas kapittel 3 er motteke på rett måte.

Angrerettskjema

Prisar breibandstenester frå Kvinnherad Breiband

Internett

ProduktEingongssumMånadsprisPris 1.årPris 2.år
Fiber normal (50/50 mbps)3950,-499,-9938,-5988,-
Fiber medium (75/75 mbps)3950,-599,-11138,-7188,-
Fiber large (100/100 mbps)3950,-649,-11738,-7788,-
Fiber XL1 (200/200 mbps)3950,-749,-12938,-8988,-
Fiber XL2 (400/400 mbps)3950,-1049,-16540,-12588,-
Fiber XL3 (1000/1000 mbps)3950,-1599,-2313819188,-
Fiber Fritid (15/15 mbps)4950,-399,-9738,-4788,-
Eingongssum for fiber i etablert anlegg (månadspris som fiber normal, medium, large, XL1, XL2, XL3/Fritid - kjem i tillegg)500,-
Eingongssum for fiber i etablert anlegg for eksisterande breibandskundar (månadspris for ulike produkt som
fiber normal, medium, large, XL1, XL2, XL3, Fritid-kjem i tillegg)
250,-

Alle internettabonnement har ei bindingstid på 12 månadar. Deretter ei oppseiingstid på 1 månad frå siste dag i oppseiingsmånaden (TV har 2 månader). Endring av bandbreidde og bytte frå ADSL til fiber er tillatt. Seier ein opp internettabonnement og vel å behalda TV og/eller telefon kjem det eit administrasjonsgebyr på kr 100,- i tillegg pr månad.  Fritidsabonnement føreset at bustad er registrert som fritidsbustad og at bustad ikkje vert nytta for utleige/næring.

Tilleggstenester:

ProduktEingongssumMånadsprisPris 1.årPris 2.år
Fast IPkr 250kr 25kr 550kr 300
Oppseiing av internettabonnement i bindingstidakr 1000
Skjøyting av brot på fiber forårsaka av kunde (kan vere aktuelt med timepris om skaden er stor)kr 1950
Bytte av dekodar.Kr 700,- dersom du leier dekodar (+ kr 59,- pr månad for opptakstenesta ved bytte til opptaksdekodar).kr 700kr 700
Bytte av dekodar som ein har kjøpt. Innbyttepris 500,- kr 500kr 500

Telefoni

ProduktEingongssumMånadsprisPris 1.årPris 2.år
Telefon lokal250,-39,-718,-468,-
Telefon nasjonal 1 linje250,-139,-1918,-1668,-
Analog telefoni 2 linjer500,-178,-2386,-2136,-
Telefon global250,-199,-2638,-2388,-

TV

ProduktEingongssumMånadsprisPris 1.årPris 2.år
GET Grunnpakke start (leige av dekodar kjem i tillegg)kr 499kr 449kr 5887kr 5388
GET Familie
Inkl grunnpakke start og Familie. (leige av dekodar kjem i tillegg)
kr 499kr 598kr 7675kr 7176
GET Fritidspakkekr 499kr 199kr 2887kr 2388
Leige av HD Micro dekodar)kr 0kr 49kr 588kr 588
Leige av GETBOX 2, ny PVR opptaksdekodar ( PVR opptaksteneste er inkl.)kr 0kr 128kr 1536kr 1536
Tilleggspakkar for TV
GET Viasat Premiumkr 399kr 4788kr 4788
GET Viasat Filmkr 229kr 2748kr 2748
GET Viasat Sportkr 349kr 4188kr 4188
GET Viasat Golfkr 149kr 1788kr 1788
GET TV2 Sport Premium med CMORE film og serier kr 499kr 5988kr 5988
GET C More Film og seriarkr 99kr 1188kr 1188
GET TV2 Sport premium kr 449kr 5388kr 5388
GET Rikstotokr 199kr 2388kr 2388
For Vaksne
Playboy, Blue Hustler (pr kanal)
kr 75kr 900kr 900
Asiatiske kanalar
pr kanal
179kr 2148kr 2148
TV Chile149kr 1788kr 1788
Alle TV tilleggspakkar har ei oppseiingstid på 2 månader frå siste dag i oppseiingsmånad. Grunnpakke start, Familie, Underhaldning og Fritid har ei bindingstid på 12 månader. Deretter gjeld 2 månaders oppseiingstid som andre pakkar. Kampanjeprodukt har eigne vilkår
Oppseiing av TV abonnement i bindingstida.kr 1000
Har ein meir enn ein dekodar må ein ha ein svitsj i tillegg. Gjeld berre for kundar som har fiber og heimesentral med 3 LAN portar)
5-port svitsj ved flere TV dekoderekr 375
PVR-opptaksteneste (krever PVR dekodar)kr 59kr 708kr 708
Bytte av dekodar kr. 700,- dersom du leier dekodar (+ kr 59,- pr månad for opptakstenesta ved bytte til opptaksdekodar).kr 700kr 700
Ved bytte av kjøpte dekodarar, kontakt kband

Anna

ProduktEingongssumMånadsprisPris 1.årPris 2.år
Installasjon av Datapunkt990,-
Gjenopning fiber sesong950,-
Flytting fiber til eksisterande anlegg (gjeld kun for eksisterande Kvinnherad Breiband kundar)950,-
Etablering fiber i eksisterande anlegg (bustad det er innlagt fiber i)1950,-
Gjenopning opne/stengegebyr grunna manglande betaling500,-
Nytt modem / TV-boks pga. lynskade (Ved kjøp av dekodar gjeld full pris da denne då dekkes av brukars forsikring + kjøpsloven for private ved andre feil)500,-
Overspenningsvern (lynvern)250,-
Konsulenttenester937,50 pr time
Montørtenester937,50 pr time
Nettverkskabel12,- pr m
Modularplugg 8 pin12,-
Patchekablel 0,5m50,-
Patchekablel 1,0m62,50
Patchekablel 2,0m75,-
Patchekablel 3,0m93,75
Patchekablel 5,0m125,-
Patchekablel 10,0m187,50
Patchekablel 15,0m250,-

Alle prisar er oppgitt inkludert moms. Ved avvik gjeld prisane i bestillingsskjema.