Internett for privatkundar

Kvinnherad Breiband kan levere fleire tenester som Internett, TV, telefoni og betalingstenester til ca 99 % av husstandar og bedrifter i Kvinnherad kommune.

Fiber – raskere internett
Med fiber frå Kvinnherad Breiband får du lynraskt internett – så raskt at store filer blir lasta ned på få sekund. Du er online heile døgeret og du kan surfa så mykje du vil utan av det kostar deg noko ekstra.
Det blir noko heilt nytt å lagra og senda bilder. Ferieminner kan delast med familie og vener på sekund. Og du treng ikke venta lenge på å lasta ned bilder du sjølv mottek, eller musikk du vil høyra på.
Internett har forandra seg enormt den siste tida, og stadig større filer blir sendt over nettet. Vi brukar internett og vår eigen pc meir og meir som ein underhaldningsboks på lik linje med stereoanlegget og TV-apparatet. Dette krev endå meir av internettsambandet ditt. Sørg for at du har det beste til deg og din familie!
Med Kvinnherad Breiband kan fleire pc-ar vere på nettet samstundes, og husstanden får opptil fem e-postadresser gratis. Sikkerheten er særs god – brannmur og e-postsluse er inkludert.

ADSL
OBS! Kvinnherad Breiband tilbyr ikkje lenger ADSL. Bur ein i område utan fiberdekning må ein enten venta til fiber kjem eller så må ein venda seg til leverandør som tilbyr ADSL.

Her finn du bestillingsskjema!

Prisar internett

ProduktEingongssumMånadsprisPris 1.årPris 2.år
Fiber normal (50/50 mbps)3950,-499,-9938,-5988,-
Fiber medium (75/75 mbps)3950,-599,-11138,-7188,-
Fiber large (100/100 mbps)3950,-649,-11738,-7788,-
Fiber XL1 (200/200 mbps)3950,-749,-12938,-8988,-
Fiber XL2 (400/400 mbps)3950,-1049,-16540,-12588,-
Fiber XL3 (1000/1000 mbps)3950,-1599,-2313819188,-
Fiber Fritid (15/15 mbps)4950,-399,-9738,-4788,-
Eingongssum for fiber i etablert anlegg (månadspris som fiber normal, medium, large, XL1, XL2, XL3/Fritid - kjem i tillegg)500,-
Eingongssum for fiber i etablert anlegg for eksisterande breibandskundar (månadspris for ulike produkt som
fiber normal, medium, large, XL1, XL2, XL3, Fritid-kjem i tillegg)
250,-

Alle internettabonnement har ei bindingstid på 12 månadar. Deretter ei oppseiingstid på 1 månad frå siste dag i oppseiingsmånaden.  Seier ein opp internettabonnement og vel å behalda TV og/eller telefon kjem det eit administrasjonsgebyr på kr 100,- i tillegg pr månad. Fritidsabonnement føreset at bustad er registrert som fritidsbustad og at bustad ikkje vert nytta for utleige/næring.