Privat

Kvinnherad Breiband har bygd er eit såkalla fullteneste-nettverk (triple-play). Det betyr at det i botn ligg eit kraftig fiberoptisk stamnett som gjer at vi kan køyre alle tenkelege tenester som er tilgjengeleg i dag. Felles for mange av dei nye tenestene er at dei krev stor bandbreidde.