Hjelp oss å bli betre

Vi set stor pris på tilbakemelding med ris og ros! På den måten kan vi forbedre oss og tilpasse produkt og tenester i takt med kva kundane ynskjer. Send gjerne ein e-post til dagleg leiar til gunnhild@kband.no eller post@kband.no.

Tusen takk!