Frå konfigurasjonssia kan du endre passord på ditt trådlause nett, sjå kva PC’ar som er tilkopla og sjekka mottatte og ubesvarte anrop om du har telefoni.
Ver merksam på at innstillingar du gjer kun er lagra på heimesentralen og desse forsvinn om kundebehandlar må resetja utstyret i forbindelse med feilsøking. Me anbefaler difor å bruke konfigurasjonssida for å hente ut opplysningar, ikkje legga inn nye.

 

Start konfigurasjon

 

Korleis setje opp «port forwarding» på Tilgin

Start med å logge på heimesentralen med brukarnavn “user” og passord “user”.

Klikk på fanen Avansert.

Klikk på menyvalget Portviderekopling.

Nederst på sida under “Egendefinert viderekopling” skriv du inn navnet på den nye regelen du vil lage og velg Tilkopling Internet_Connection og klikk “Legg til”.

Du kjem då inn på ei side for å legge inn dei portane du vil viderekople.

Huk av på “Enabled” for at regelen skal bli aktivert.

Under Source IP address endrar du ingenting. Under “Destination IP address:” skriv du inn IP-adressa maskina har på lokalnettet, 192.168.200.XXX.

Vel porter og protokoll nederst. Om det er en serie portar, skriv inn den fyrste og den siste porten i Start og Slutt. Legg inn samme portnummer i begge Start-feltene. Om du bare skal viderekople en enkelt port legger du den i alle feltene.

Klikk “Bruk” for å leggje til portane til regelen.

Klikk på Portviderekopling i menyen til venstre for å komme attende til oversikta.

VIKTIG: Øvst til høgre på sida må du trykkje “Lagre innstillingene”. Hvis ikkje blir alt borte neste gong heimesentralen blir restarta.