Flytteskjema – privat

Flytting eksisterande kunde

  • Flytting av abonnement

    Bruk dette skjemaet viss du allereie er kunde hjå Kvinnherad Breiband og skal flytte abonnement til ein anna bustad som har innlagt fiber. Eingongssum for fiber i etablert anlegg er kr 500. For flytting til adresse utan breiband frå oss blir det ein nyinstallasjon til normal etablering kr 3950, bruk då vanleg bestillingsskjema: http://kband.no/privat/bestilling/. *Det er til eikvar tid dei gjeldande leveringsbetingelsane som gjeld for alle våre kundar.
  • Kundedata

  • Skriv inn den gamle adressa der du har abonnement idag. Dersom det ikkje er installert fiber i ny bustad må du registrere ny bestilling under fana "privat" velg deretter "bestilling".
  • Skriv inn den nye adressa der du flyttar til.
  • Om du ikkje oppgir nokon endringar, vil du få dei samme tenestene som du har idag. Som eksisterande kunde hjå Kband får du ein rabatt på kr 250, og betaler kun kr 250 for opning av nytt abonnement på ny adresse (flytting).