Youtube filmar

Kvinnherad Breiband har eigen youtube kanal. Her legg vi ut alle filmane som vi har produsert gjennom dei siste åra.

Vi har laga ein del filmar tilpassa våre brukarar innanfor tema internett og tv.

Filmar relatert til internett

Fokus på plassering av eige trådlaust utstyr og litt tips rundt dette finn du ved å sjå Lett på nett # 1.

Alder og kvalitet på eige trådlaust utstyr spelar ei avgjerande rolle i forhold til kvalitet på eige trådlaust nett. Enkle tips finn du ved å sjå Lett på nett # 2.

Fabrikkresetting av eigen ruter
Ein enkel video som viser korleis du “nullstiller” eigen ruter finn du her.

Filmar relatert til tv/tv-app

Reklamefilmar for Kvinnherad Breiband

Kinoreklame 2018

Jubileumsfilm 2019