Bestillingsskjema for privatkundar – sjølvplukk

 • Dei fleste som bur i Kvinnherad Kommune kan no få fiber. Vi har ein dekningsgrad på omlag 99 % og ein marknadsandel på kring 76 %.

  Meir informasjon om prosjekt og utbygging finn du ved å klikka her.

 • Ferdige pakkeløysingar

  Viss du er usikker på kva produkt du skal velga har vi også laga nokre ferdige pakkeløysingar.

  Desse finn du ved å klikka her!

 • Internett

  I nokre tilfeller føreset vi bridgemode på heimesentral for å oppnå bestilt bandbreidde og at kunden sjølv opprettar og er ansvarleg for eigen brannmur.

  Fiber Fritid er forbeholdt fritidsbustader/hytter - berre for privat bruk (ikkje utleige).

  Dersom du bestiller Internett i etablert anlegg er etableringsprisen kr 950 for nye kundar og kr 500 for kundar som flyttar (bruk gjerne eige flytteskjema i menyen "privat" --> "flytting".

  Fiber 200, 400, 800 og 2000 føreset at det er teknisk løyseleg i det området der bestillar bur.

  For internett gjeld bindingstid på 12 månader.

 • TV pakkar

  For alle pakkane kjem etablering på kr 499 i tillegg.

  Get Fritidspakke kan berre leverast til fritidsbolig og da berre i kombinasjon med Internettabonnement.

  Med Get Grunnpakke start, som består av 40 kanalar, kan ein fritt velja 20 eigne kanalar frå familiepakka.

  Med Get Familie og Underhaldning, kan ein fritt velja 5 heimlandskanalar i tillegg.

  Familiepakke inkluderar allereie Grunnpakke. Underhaldningspakke inneheld Grunnpakke og Familiepakke.

  Med Get Fritidspakke inneheld 20 kanalar.

  TV pakkane "Grunnpakke start", "Familie", "Underhaldning" og "Fritid" har alle ei bindingstid på 12 månader.

 • TV dekodar

  Velg type og antall TV-dekodar du ynskjer. Du kan førebels ha maksimalt 4 dekodarar til saman, og 2 av disse kan vere med opptak (PVR).

 • Price: Kr 49,00 Quantity:
 • Price: Kr 128,00 Quantity:
 • Telefoni

  I tillegg kjem etablering telefoni på kr 250.
 • Viss du har fasttelefon frå før og ynskjer å få ditt eksisterande nummer flytta over må du legga inn kva nummer du har i denne boksen. Om du ikkje legg inn noko nummer vil du få tildelt et nytt nummer frå oss.
 • Har ein ISDN telefon, så må denne bytast til analog telefon.

  Telefoni har bindingstid ut månaden denne blir sagt opp.

 • Kr 0,00
 • Kundedata

 • Eksempel: 28-12-1985
 • Diverse

  Alle prisar der vi ikkje nemner anna, er oppgitt pr månad og er inkludert mva.

  Ved tilsending av papirfaktura kjem det eit fakturagebyr på kr 49. Vel ein faktura på e-post og autogiro eller eFaktura fell dette gebyret bort. Du opprettar e-faktura/avtalegiro direkte i nettbanken din.

 • Felt merket med * må fylles ut