Kvinnherad breiband kan no levere fiber til 99 % av kommunen sine innbyggjarar. Vi har i dag ein dekningsgrad på heile 79 % og eit kundeantal på over 4350 stk.

Vi tilbyr internett tenester som dekkjer alle behov. Vi tilbyr eit utval av pakkar som inkluderer Internett, TV og telefoni.
Dersom du er heilkunde (dvs. er har abonnement på både internett, tv og telefoni) får du automatisk ein hastigheitsklasse høgare på internett, samt fri etablering på tv og telefoni (verdi kr 749).
Alle nyetableringar (som krev full installasjon) føreset ei løpetid på 12 månader. Dersom du blir kunde i eksisterande anlegg (har fiber i bustad/hytte frå før) er det kun 1 mnd oppseiing (frå 1. i mnd).

Bestillingsskjema for private finn du her.
Prisliste for private finn du her.