Skriv inn den gamle adressa der du har abonnement idag. Dersom det ikkje er installert fiber i ny bustad må du registrere ny bestilling under fana "privat" velg deretter "bestilling".
Skriv inn den nye adressa der du flyttar til.
Om du ikkje oppgir nokon endringar, vil du få dei samme tenestene som du har idag. Som eksisterande kunde hjå Kband får du ein rabatt på kr 450, og betaler kr 500 for opning av nytt abonnement på ny adresse.