Bestill tenester 

Bestilling privat - eksisterande installasjon

 • Dei fleste som bur i Kvinnherad Kommune kan no få tilbod om fiberbasterte tenester gjennom Kvinnherad Breiband. Vi tilbyr både internett, TV og fasttelefon. Vi har ein dekningsgrad på omlag 99 % og ein marknadsandel på kring 79 %.
 • Internett - med eller utan KB TRÅDLAUST

  Trådlaust utstyr blir montert av montør/teknisk personell 2 - 8 virkedagar etter bestilling/etter avtale med kunde.
  * Etablering kr 1490 er eingongskostnad og inkluderer oppmontering av trådlaust nett i heimen. Montør/teknisk personell utfører dette arbeidet. Merk! For nyetablering gjeld eige bestillingsskjema, etablering privatkundar er pålydande kr 3950 og for fritidsbustad kr 4950 (pr 01.09.2019). For levering av KB trådlaust er det 12 mnd bindingstid.
  *Etablering kr 500 gjeld kun for bustader der det allereie er installert fiber frå før (eksisterande anlegg). For nyetablering gjeld eige bestillingsskjema, nybestilling (nytt anlegg) for privatkundar er pålydande kr 3950 og for fritidsbustad kr 4950 (pr 01.09.2019).
 • TV pakkar

  Get Grunnpakke har 12 faste kanalar, Stingray Music, digital radio, lokal-TV, Matkanalen og norske storfilmar. 50 fleXipoeng til å velge kanalar og straumetenester. TV på alle einingar; på din TV, Mac/PC, AppleTV, mobil og nettbrett. Vel du Get Familie får du heime 110 fleXipoeng. Alle tv-pakkane har ei bindingstid på 12 månader.
 • TV dekodar

  Velg type og antall TV-dekodar du ynskjer Du kan førebels ha maksimalt 4 dekodarar til saman pr tv-abonnement. Du kan i tillegg nytte Get tv-app tenesta som fungerer "der du vil, når du vil".
 • Price: Kr 49,00 Quantity:
  Merk deg at du allereie har tilgang til alle program som har gått på dei mest populære kanalane dei sju siste dagane, når det passar deg (utan Get skylagring)! Dersom du ynskjer full fleksibilitet til å ta opp/sjå tv akkurat når det passar deg kan vi trygt anbefale deg Get skylagring.
  Dersom du ynskjer fast IP adresse kan du bestille dette. Pris pr faste IP adresse er kr 39 pr mnd.
 • Telefoni

  I tillegg kjem eingongsetablering for fasttelefoni på kr 250.
 • Viss du har fasttelefon frå før og ynskjer å få ditt eksisterande nummer flytta over må du legga inn kva nummer du har i denne boksen. Om du ikkje legg inn noko nummer vil du få tildelt et nytt nummer frå oss.
 • Har ein ISDN telefon, så må denne bytast til analog telefon.

  Telefoni har bindingstid ut månaden denne blir sagt opp.

 • Kr 0,00
 • Kundedata

 • Eksempel: 28-12-1985
 • Diverse

  Alle prisar der vi ikkje nemner anna, er oppgitt pr månad og er inkludert mva.

  Ved tilsending av papirfaktura kjem det eit fakturagebyr på kr 49. Vel ein faktura på e-post og autogiro eller eFaktura fell dette gebyret bort. Du opprettar e-faktura/avtalegiro direkte i nettbanken din.

 • Vil du ha faktura tilsendt per e-post? Skriv gjerne ein kommentar ved forhold vi bør kjenne til.
 • Felt merket med * må fylles ut