Bestillingsskjema for bedrifter

 • Internett

 • *) Der det ikkje allereie er fiber på staden vil det normalt koma eit anlaggsbidrag i tillegg. Pris for dette kan avtalast på førehand.

 • Fiber er ikkje bygd ut over alt. Sjå eigen side kor vi kan levera fiber (sida er førebels ikkje komplett)

 • For internett gjeld bindingstid på 12 månader.

 • Tilleggstenester

  Alle tilleggstenester føreset at ein har internetteneste basert på fiber

 • Telefoni

 • Har ein ISDN telefon, så må denne bytast til analog telefon.
 • All telefoni har ei bindingstid ut månaden denne bli sagt opp.
 • TV for bedrifter

  Etablering TV alle bedriftstypar kr 792

 • Betalingsterminal

 • All kommunikasjon mot NETS blir i dag utført over internett og krev ingen ekstra teneste frå Kband

 • Alle prisar er oppgjevne utan moms.

 • Felt merket med * må fylles ut