Ferievikar/ekstrahjelp kundesenter

Arbei­d­soppgåver:

 • Kun­derettlei­ing på kundesenter
 • Feil­søk­ing
 • Sal av pro­dukt og tenester 
 • Ulike støt­te­funksjonar internt i verksemda
 • Behan­dle e‑postar frå kundar 
 • Opp­datere heimeside/facebook og bidra i marknadsarbeid 

Vi kan tilby:

 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Utfor­drande og vari­erte arbeidsoppgåver
 • Kun­dekon­takt via tele­fon og e‑post/personleg oppmøte
 • Løn etter avtale

Du må:

 • Vere fylt 16 år
 • Trivast i møte med kundar
 • Handtere ein hek­tisk kvardag
 • Stå på vil­je, flek­si­bel og godt humør
 • Beherske norsk og engel­sk munn­leg og skriftleg
 • Glad i å snakka i telefon!
 • Gode dataeigen­ska­par

Arbei­det pas­sar godt for stu­den­tar som ynskjer å job­ba i feri­ar og på kort varsel ved behov.
Det kan også vere aktuelt med etter­mid­dagsar­beid elles i året, då sam­band med pågåande pros­jekt i bedrif­ta.

Som­maren 2023 har vi behov for fullti­dar­beid, med måndag til fredag i frå veke 25 — 32.
Arbei­d­stid er måndag — fredag frå kl. 07:30 — 15:00.

Opp­møtes­tad: Heiamy­ro 3A på Husnes, 1. etas­je Seniors­en­teret Husnes.

Nærare opplysningar får du av dag­leg leiar Gunnhild Nilsen Hillestad, på tele­fon 40 45 53 80.
Send søk­nad og cv til gunnhild@kband.no.
Søk­nads­frist: 15.02.2023

Opp­start etter avtale og opplæring så snart som mogleg.