Vi treng fleire folk på laget, og kanskje er du den rette?

Kvinnherad Breiband har i dag 12 fast tilsette og ein lærling.
Med travle dagar og rikeleg med driftsoppgåver, gode ordrereserver og mange spanande prosjekt er vi no på jakt etter fleire kollegaer.

Vi treng no ein dugande fibermontør som kan vere med på å utføre naudsynte oppgåver som står for tur i 2020/2021.

Dersom du syns dette verkar spanande oppmodar vi deg til å ta kontakt per telefon eller e-post.

Vi set stor pris på om du sprer ordet!

Stillingsannonsa finn du her.