Vi treng fleire folk på laget, kanskje er du den rette? Kvinnherad Breiband har i dag 10 fast tilsette og ein lærling. Med travle dagar og rikeleg med driftsoppgåver, gode ordrebøker og prosjekt er vi no på jakt etter fleire kollegaer.
Vi treng no ein dugande fibermontør som kan vere med på å utføre naudsynte oppgåver som står for tur i 2019.

Dersom du syns dette verkar spanande oppmodar vi deg til å ta kontakt per telefon eller e-post.

Stillingsannonse finn du her.