TV OG INTERNETTKAMPANJE – for eksisterande internettkundar (tilbod om TV) og for Kvinnheringar som bur i bustader som har fiber frå Kvinnherad Breiband ferdig installert.