KVINNHERAD BREIBAND GÅR TIL FILMEN

For å betra servicen til våre kundar prøver vi no eit  nytt medium, film. I desse dagar spelar vi inn 2 informasjonsfilmar som skal vera meint som hjelp til sjølvhjelp med eit glimt i auga.  Filmen er sjølvsagt produsert i Kvinnherad med Kvinnheringar og av Kvinnheringar. Den unge talentfulle filmskaparen...

Les meir
Kjell Musland

No gjer Get TV-kvardagen enno betre.

Alltid noko du vil sjå! Våre TV-vanar har endra seg mykje dei siste åra. Mange nyttar seg i dag av strøymetenester (streaming) når dei ser på TV. Dette har Get teke på alvor og har difor kjøpt rettigheiter til fleire innhaldsleverandørar og lagt det inn som eit val i Start...

Les meir
No gjer vi tv-kvardagen din endå betre

Endring av faktura på TV

På grunn av nye mva-reglar frå myndigheitene er fakturaen vår på TV no endra og splitta opp og spesifisert i 2 beløp. Dette gjeld TV Grunnpakke frå Get. «Den 1. mars i år innførte myndigheitene nye mva-reglar for nyhende- og aktualitetskanalar. Dette inneber at vi må tilpasse våre fakturaer slik...

Les meir
20160829-_TLE8532-2539x1695

RÅD OG TIPS TIL GOD NETTBRUK MED TRÅDLAUST NETT.

Internettbruken har endra seg mykje dei seinare åra. Der vi før hadde ein pc og kanskje 2 i husstanden har dei fleste no fleire einingar i huset, gjerne kvar sitt nettbrett i tillegg til mobiltelefonar og PC-ar. I tillegg har kvardagsbruken gått frå mest nyttefunksjonar og vanlege nettsider gått over...

Les meir
20160808-_TLE3803-2539x1695

UØNSKA EPOST. RÅD OG TIPS OM KORLEIS DU BEGRENSAR DETTE.

Vi får stadig henvendingar frå folk som får uønska epost, noko som er eit aukande problem. På supportsida vår vil du finne tips om korleis du kan setje opp eposten din og bli kvitt uønska epost. Det er ikkje lett å bli kvitt alt, men med ein liten innsats og...

Les meir
20160829-_TLE8521