Kjære kunde – ei sumarhelsing frå Kvinnherad Breiband

Sumaren 2017 står for tur og vi nærmar oss heile 4000 breibandskundar i Kvinnherad Breiband AS. Vi er stolt leverandør av fiber til innbyggjarar i heile kommunen og ser fram til vidare utvikling av selskapet. Teknologirevolusjon 2017 Sidan oppstart av Kvinnherad Breiband AS har det vore store investeringar i utbygging...

Les meir
20160805-_TLE3153-2539x1428

TEKNOLOGISKIFTE I KVINNHERAD BREIBAND

I veke 28 vil Kvinnherad Breiband ta steget inn i ei ny «teknologiverd». Selskapet startar då på ei omfattande oppgradering som består av ei totalutskifting av noverande nettverk- og driftssystem. Vi startar med utskifting av alt teknisk utstyr i vår node på Korsnes i Uskedalen. Korsnes-noden er fysisk nær vårt...

Les meir
20160803-_TLE3055-2-2539x1695

KVINNHERAD BREIBAND GÅR TIL FILMEN

For å betra servicen til våre kundar prøver vi no eit  nytt medium, film. I desse dagar spelar vi inn 2 informasjonsfilmar som skal vera meint som hjelp til sjølvhjelp med eit glimt i auga.  Filmen er sjølvsagt produsert i Kvinnherad med Kvinnheringar og av Kvinnheringar. Den unge talentfulle filmskaparen...

Les meir
Kjell Musland

Endring av faktura på TV

På grunn av nye mva-reglar frå myndigheitene er fakturaen vår på TV no endra og splitta opp og spesifisert i 2 beløp. Dette gjeld TV Grunnpakke frå Get. «Den 1. mars i år innførte myndigheitene nye mva-reglar for nyhende- og aktualitetskanalar. Dette inneber at vi må tilpasse våre fakturaer slik...

Les meir
20160829-_TLE8532-2539x1695

RÅD OG TIPS TIL GOD NETTBRUK MED TRÅDLAUST NETT.

Internettbruken har endra seg mykje dei seinare åra. Der vi før hadde ein pc og kanskje 2 i husstanden har dei fleste no fleire einingar i huset, gjerne kvar sitt nettbrett i tillegg til mobiltelefonar og PC-ar. I tillegg har kvardagsbruken gått frå mest nyttefunksjonar og vanlege nettsider gått over...

Les meir
20160808-_TLE3803-2539x1695