God sumar til alle våre kundar!

Beste helsing alle oss i Kvinnherad Breiband

Les meir
God sumar Til alle våre kundar

Kvinnherad Breiband inngår avtale med Netnordic

Kvinnherad Breiband inngår partnerskap med NetNordic og fortsett som Get-partner – oppgradering av fibernettet og styrker innhaldstilbodet (Oslo 15.06.2016) Kvinnherad Breiband har som målsetting å posisjonere seg som ein leiande leverandør av TV- og breibandstenester til bedrifter og husstandar i Kvinnherad Kommune. Innan «fiber-til-heimen»-løysing etablerer dei eit samarbeid med NetNordic,...

Les meir
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gjerdefeltet blir klartgjort for fiberleveranse!

Frå og med måndag 6. juni har Kvinnherad Breiband i samarbeid med Kvamnet vore i full sving på Løfallstrand. Målet er å kunne levere fiber til alle som ynskjer det også i dette området. Vi har hatt for lite kapasitet i stamnettet til å koble på nye kundar i ein lengre periode,...

Les meir
microtrenching løfall kvamnet + kband

Fiberutbygging Løfallstrand

Etter dei gode erfaringane med microtrenching for fiber i Storhaugfeltet på Ølve, ynskjer Kvinnherad Breiband AS å byggja ut fiber til Gjerdefeltet på Løfall med same teknologi. Det vert i desse dagar gravd ny høgspentkabel langs søre grense til feltet og det vert samstundes  lagt ned 40mm røyr i grøfta. Frå...

Les meir
2601

Kritisk feilretting Furuberg og utbygging av fiber på Løfallstrand

Feilretting Furuberg Grunna fare for kritisk skade i eit 370 meter langt spenn ved Furuberg i Mauranger må det skiftast kabel på omlag 1000 meter (på Kvinnherad Breiband sin stamfiber). Terrenger her er særs kupert og bratt og det er naudsynt å nytte helikopter under arbeidet. Det er i tillegg...

Les meir
DSC03847